DiaGraphIT er en del av EØS-prosjektet POLNOR Rheuma

DiaGraphIT er en del av prosjektet POLNOR Rheuma, som har blitt tildelt 14 millioner i EØS-midler. Prosjektet skal gjennom forskningssamarbeid forbedre behandlingen for pasienter med revmatologiske sykdommer. Deres partnere i prosjektet er Krakow University Hospital, det polske IT-firmaet Kambu og Sørlandet Sykehus HF.

DiaGraphIT skal levere GotreatIT-programvaren til prosjektet, som starter opp i oktober 2020. Prosjektet skal vare i 36 måneder.

Se oppslag i Fædrelandsvennen her.