How Work

Behov

Produktene våre tar utgangspunkt i reelle behov i klinikken.

How Work

Utvikling

Utviklingen vår skjer i nært samarbeid med fagpersoner for best tilrettelegging.

How Work

Datastrøm

Vi samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell.

How Work

Nettbasert

Produktene våre gir direkte og rask kontakt mellom pasienter og helsepersonell.

Siste nytt

Kernel som eiere

Med Kernel og DIPS på laget får DiaGraphIT solide rammer for utvikling og vekst. Kernel er en perfekt match for å utløse potensialet som ligger i DiaGraphIT

Les mer

GoTreatIT® og research

GoTreatIT® gjør det enkelt å samle inn kliniske data til forsknings- eller overvåkingsformål. Pasienter kan oppgi data enten på stedet eller hjemme, takket være den elektroniske rapporteringsløsningen.

Les mer

Visualiser data med GoTreatIT®

GoTreatIT® samler inn helsedata systematisk fra både helsepersonell og pasienter. Dataene lagres i den strukturerte GoTreatIT®-databasen slik at de kan visualiseres under bruk. Dette hjelper med å

Les mer

Dokumentasjon av daglig medisinsk behandling har aldri vært enklere

 • GoTreatIT®

  Derma

 • GoTreatIT®

  Osteoporosis

 • GoTreatIT®

  Gastro

 • GoTreatIT®

  Rheuma

 • GoTreatIT®

  Cancer

 • GoTreatIT®

  Neuro

 • GoTreatIT®

  Infection

Patient Overview

Få grafisk oversikt over helsestatus

Basert på registrerte data får du rapporter som viser utviklingen av pasientens sykdomsforløp, både individuelt og på gruppenivå. Den grafiske presentasjonen viser sykdomsutvikling over tid og setter dette i sammenheng med den medisinske behandlingen.

Pasientene rapporterer enkelt selv

Nettbaserte skjemaer gjør det enkelt for pasienten å respondere på behandling og medisinering på en sikker måte. Verdiene lagres umiddelbart slik at helsepersonell kan følge innrapportert helsestatus.

Patient Report
Patient Overview

Ivareta behovet for innsamling av data

Data blir automatisk overført fra GoTreatIT® til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene NorVas og NorArtritt. Dermed unngår helsepersonell dobbeltregistrering.

Behandler
 • Klinisk IKT-verktøy
 • Enkelt å sette opp studier
 • Gjennomfør tester
 • Utsendelse av skjemaer
 • Kommuniser med pasienter
Pasient
 • Sikker innlogging
 • Få påminnelser
 • Svar på tester
 • Svar på skjemaer
 • Kommuniser med behandler

Behandlere og pasienter setter pris på GoTreatIT®

Behandlere
Nina Østerås

Prosjektet heter TANGO og løsningen for hjemmerapportering er utviklet av selskapet DiaGraphIT®. TANGO-prosjektet har jobbet en god stund med det tekniske oppsettet, og at løsningen nå er ferdigstilt, er en viktig milepæl. Ifølge en av pasientene som har testet løsningen «fungerte den som ei kule».

Nina Østerås
Prosjektleder og seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Hanne Vestaby

For meg tilrettelegger GoTreatIT® Rheuma for en langt mer målrettet måte å arbeide på. Jeg kan stole på eksplisitte resultatmål og bruke disse som en solid base for samtalene jeg har med pasienten. Min erfaring er at GoTreatIT® får oss alle til å arbeide mer effektivt og det gir oss bedre tid til oppfølging av pasientens andre behov og bekymringer.

Hanne Vestaby
Sykepleier ved revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus

Kvalitetsregistre
Bjørg-Tilde Svanes Fevang

Ved å bruke GoTreatIT® som en datainnsamlingsplattform for NorArtritt, tilrettelegger dette for innsamlingen av all påkrevd data uten å belaste legene med mer registrering.

Bjørg-Tilde Svanes Fevang
Registerleder, Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Dan Nordström

Det nasjonale registeret for biologisk behandling av revmatiske sykdommer i Finland (ROB-FIN) er avhengig av at GoTreatIT® tilgjengeliggjør strukturerte data. DiaGraphIT® har aktivt lyttet til våre behov. Som et resultat utgjør GoTreatIT® i dag et praktisk og vitenskapelig verktøy for registerbasert forskning.

Dan Nordström
Assoc prof, dosent, PhD, MD ved Helsinki University Central Hospital, og Kalle Aaltonen, Msc, Pharm Dr. ved Helsinki University Central Hospital

Pasienter
Lise Kristiansen

Det å bruke GoTreatIT® gir meg en god opplevelse: i mye større grad enn før forstår jeg og kan lære mer om sykdommen min, den medisinske behandlingen og hvordan den fungerer. Fra brukerens ståsted har det vært veldig positivt, forteller Lise.

Lise Kristiansen
Pasient

Våre fornøyde kunder

Våre fornøyde kunder Våre fornøyde kunder Våre fornøyde kunder Våre fornøyde kunder Våre fornøyde kunder Våre fornøyde kunder

Er du klar for en enklere arbeidshverdag?