Visualiser data med GoTreatIT®

GoTreatIT® samler inn helsedata systematisk fra både helsepersonell og pasienter.

Dataene lagres i den strukturerte GoTreatIT®-databasen slik at de kan visualiseres under bruk. Dette hjelper med å forsikre at medisinsk personale har riktig informasjon til riktig tid og i korrekt format, hvilket hjelper dem med å ta bedre beslutninger. GoTreatIT®-verktøy gjør det mulig å forbedre pasientbehandling ved å overvåke sykdomsprogresjon i forhold til pasientens pågående behandling. Du kan også overvåke pasientgrupper for å identifisere pasienter som får lite eller ingen fordel fra de dyre medisinene. Enkelt sagt har DiaGraphIT utviklet verktøy med reell verdi for klinikker der tid er en mangelvare.