Om oss

DiaGraphIT® er en kristiansandsbasert bedrift som med innovasjonen GoTreatIT® forenkler og forbedrer pasientbehandling. Programvaren samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen.

IKT-verktøyet GoTreatIT® ble først utviklet av revmatolog Glenn Haugeberg, som i sitt daglige virke savnet et verktøy for å systematisere effekten av den medisinske behandlingen. Det var for ham ikke nok å be pasienten selv fortelle om sin dagsform, da svaret ofte ble vagt og upresist. Pasienten kan med GoTreatIT® selv registrere sin dagsform gjennom MinID, og dermed forbedrer det både legens og pasientens oversikt over sykdomsforløpet.

GoTreatIT® ble først utviklet for revmatiske lidelser, senere har programvaren blitt videreutviklet. Nå tilbyr DiaGraphIT® behandlingsverktøy for mentale lidelser, osteoporose, dermatologiske og nevrologiske lidelser, infeksjoner, kreftbehandling og IBD-pasienter (gastro).

Flere behandlingsformål støttes

GoTreatIT® ble først utviklet for revmatiske lidelser, senere harprogramvaren blitt videreutviklet. Nå tilbyr DiaGraphIT® behandlingsverktøy for mentale lidelser, osteoporose, dermatologiske og nevrologiske lidelser, infeksjoner, kreftbehandling og IBD-pasienter (gastro).

Produktene gir leger en rask og grafisk oversikt over sykdomsforløpet i relasjon til den medisinske behandlingen. Dataene som lagres i GoTreatIT® blir gjenbrukt i pasientjournaler, til systematisk kvalitetssikring i klinikken, i nasjonale kvalitetsregistre og i forskning. Med dette trenger ikke helseprofesjonelle å registrere like data i ulike programmer og dermed sparer klinikken både tid og penger.

Er du klar for å forenkle din arbeidshverdag?