inner-page-banner

Om oss

DiaGraphIT® tilbyr enklere og bedre pasientbehandling gjennom GoTreatIT®.

IKT-verktøyet GoTreatIT® ble først utviklet av revmatolog Glenn Haugeberg, som i sitt daglige arbeid savnet et verktøy for å systematisere effekten av den medisinske behandlingen.

Programvaren samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for en felles innsats i behandlingen av kroniske sykdommer. DiaGraphIT legger vekt på visualisering av innrapporterte helsedata fra pasienter og helsepersonell. Sammenstillingen av data brukes som beslutningsstøtteverktøy for medisinske intervensjoner.

DiaGraphIT ble i 2021 kjøpt opp av Kernel. Kernel er en teknologibedrift innen ehelse som har som mål å være en akselerator for markeds beste løsninger i helsesektoren. Med DIPS og Kernel på laget, har DiaGraphIT solide rammer for utvikling og vekst.

Ansatte

DiaGraphIT sitt team består av utviklere, ingeniører og medisinsk personell med stor forståelse for utvikling av kliniske IKT – verktøy som gir verdi i klinikken.

How Work

Tone Speilberg Birkenes

Managing Director

tone.birkenes@diagraphit.com

+47 948 07032

How Work

Andreas P Diamantopoulos MD;PhD,MPH

Chief Medical Officer

andreas.diamantopoulos@diagraphit.com

Er du klar for en enklere arbeidshverdag?