inner-page-banner

Produkter

GoTreatIT® forenkler og forbedrer behandlingen. Programvaren samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen. Sammenstillingen av data brukes som beslutningsstøtteverktøy for medisinske intervensjoner.

GoTreatIT® RHEUMA
GoTreatIT® Rheuma samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen. Programvaren er ment å brukes til spesifiserte medisinske formål for å bistå og støtte klinikernes terapeutiske og diagnostiske beslutninger i behandlingen av individuelle pasienter.

Pasienter med revmatiske diagnoser besøker regelmessig sykehus og legekontorer over tid ved poliklinikker. Den tiltenkte pasientpopulasjonen og medisinske tilstander som skal diagnostiseres, behandles og/eller overvåkes er pasienter med revmatiske sykdommer i følgende hoveddiagnosegrupper:

GoTreatIT® OSTEOPOROSE
GoTreatIT® Osteoporose samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til brudd, beintetthetsmåling, bruddrisiko, helsestatus og medisinering, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen.

GoTreatIT® GASTRO
GoTreatIT® Gastro (IBD) er et system som samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet, koloskopi og intervensjon, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen.

GoTreatIT® CANCER
GoTreatIT® Cancer er et system som samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til behandling, evaluering, helsestatus og livsstil, utgjør et solid grunnlag for deres felles innsats i behandlingen av sykdommen.

Er du klar for en enklere arbeidshverdag?