Kernel som eiere

Med Kernel og DIPS på laget får DiaGraphIT solide rammer for utvikling og vekst.

Kernel er en perfekt match for å utløse potensialet som ligger i DiaGraphIT og GoTreatIT-produktene. Eierskiftet gir DiaGraphIT ressurser og kompetanse til å satse ytterligere på teknologiutvikling og utvidelse av markedet,

Kernel er en e-helse- og teknologigruppe som fokuserer på å skape nye e-helseløsninger og hjelpe med å integrere førsteklasses løsninger innenfor helsesektoren.

DIPS AS er Kernel-gruppens største selskap. Dette selskapet leverer elektroniske pasientjournalsystemer til 86 % av norske sykehus med DIPS Arena, deres nyeste produkt/plattform. I tillegg til DIPS, eier Kernel-gruppen også følgende e-helse- og teknologiselskaper: DIPS Front, Extensor, ReMin, Deepinsight og Indico. Kernel-gruppen sysselsetter omkring 400 personer.