GoTreatIT® og research

GoTreatIT® gjør det enkelt å samle inn kliniske data til forsknings- eller overvåkingsformål.

Pasienter kan oppgi data enten på stedet eller hjemme, takket være den elektroniske rapporteringsløsningen. Kliniske og parakliniske parametere i tillegg til behandlingsinformasjon kan registreres for hvert besøk og vises senere på en oversiktlig og meningsfull måte. Dataene kan eksporteres fra GoTreatIT® som en Excel-fil og brukes til videre forskning. GoTreatIT®-studiemodulen (et tillegg i GoTreatIT®-serien) er enda et nyttig verktøy dedikert til randomiserte kontrollerte studier. Flere studier har blitt publisert basert på data fra GoTreatIT®-databaser, inkludert i Finland, Norge og senest Polen.