– GoTreatIT® is user involvement at its best

Lise Kristiansen has suffered from arthritis since 1978. She believes the GoTreatIT® software from DiaGraphIT® has created a whole new world for patients suffering from rheumatic diseases.

🇳🇴 Norwegian version below

– With GoTreatIT® Rheuma, I see patients participating in their own health and wellbeing. Before GoTreatIT® was introduced in my medical treatment, I had to register myself how tired I was, where I was in pain and so on. That information was rarely systematized. GoTreatIT® has changed the entire course of my treatment. Now I receive a comprehensive treatment where all my information is systematized.

Using GoTreatIT® gives Lise Kristiansen great pleasure.

– To a much greater extent than before, I understand and can learn more about my illness, medical treatment and how it works. From the user’s point of view it is very positive.

When she was diagnosed with rheumatism there were 64 beds in the rheumatology department in Kristiansand. Today there are none.

– The medicines have gotten so much better. Today, hardly anyone is disabled by rheumatism. The treatment has become absolutely incredible. That is why research is so important. Research makes the world move forward.

Do you want to learn more about GoTreatIT®? Contact us.

___________________

Lise Kristiansen har hatt leddgikt siden 1978 og mener programvaren fra DiaGraphIT® har skapt en helt ny verden for revmatikere.

– Med GoTreatIT® Rheuma ser jeg pasienter som er til stede i sin egen sykdom. Før revmatologisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF tok i bruk GoTreatIT® i medisinsk behandling måtte jeg selv registrere hvor trett jeg var, hvor det gjorde vondt og så videre. Den informasjonen ble sjelden systematisert.

Det å bruke GoTreatIT® gir Kristiansen en god opplevelse.

– I mye større grad enn før forstår jeg og kan lære mer om sykdommen min, den medisinske behandlingen og hvordan den fungerer. Fra brukerens ståsted har det vært veldig positivt, forteller Kristiansen.

Da hun fikk påvist revmatisme fantes det 64 senger på revmatologisk avdeling i Kristiansand. I dag finnes det ingen.

– Medisinene har blitt så mye bedre. I dag er det nesten ingen som blir uføretrygdet av revmatisme. Behandlingen er blitt helt utrolig. Utviklingen har gått i ekspressfart. Det er derfor det er så viktig med forskning. Det er forskning som gjør at verden går fremover.

Ønsker du å teste GoTreatIT®? Bestill demo her.