DiaGraphIT er kjøpt opp av Kernel

IT-selskapet DiaGraphIT  er kjøpt opp av Kernel, en stor norsk e-helse- og teknologibedrift.

Tone Speilberg Birkenes er daglig leder i DiaGraphIT.  Med Kernel og DIPS på laget får DiaGraphIT solide rammer for utvikling og vekst. Kernel er en perfekt match for å utløse potensialet som ligger i DiaGraphIT  og GoTreatIT-produktene  våre, sier Tone Speilberg Birkenes.

Eierskiftet gir oss ressurser til å satse ytterligere på teknologiutvikling og utvidelse av markedet. DiaGraphIT  er allerede partner i et polsk-norsk forskningssamarbeid støttet av EØS. Prosjektmidlene finansierer blant annet forskning på effekten av medisinsk og ikke-medisinsk intervensjon, ved både barneleddgikt og for voksne med kroniske, revmatiske inflammatoriske leddsykdommer

Artikkel i Fedrelandsvennen:

Lokalt firma kjøpt opp_ – Det er en vidunderlig følelse – fvn.no